Epilepsija

together against epi


  Pomozite Tumačenje MRI

  Share
  avatar
  Victor
  Admin

  Broj komentara : 356
  Join date : 2011-05-29
  Age : 48
  Mjesto : vienna

  Pomozite Tumačenje MRI

  Komentar  Victor on Tue Oct 01, 2013 11:22 am

  MR01 MRI Glave 11.7.2013 spol muški
  starost:19

  MRI kraniuma glave radjen na aparatu 3, Tesla aksijalno T1SE, T2TSE, T2TIRM DARK FLUID, DWI, ADC, koronalno T2TSE, T2TIRM DARK FLUID T1FLASH 3D

  Na dobijenim skenovima infratentorijalno intezitet signala moždane substance uredan uz medioponiranu te uredno kalibriranu IV moždanu komoru.

  Supratentorijalno desno frontalno paraventrikularno uz frontalni rog desne lateralne moždane komore u području duboke bijele moždane substance nepravilna area povišenog inteziteta signala u T2 i FLAIR sekvence koja se u T1 vremenu vizualizira kao area diskretnog hiposignala max.promjera do 8 mm.

  Desno frontalno subkortikalno još dvije sitne aree povišenog inteziteta.

  Lijevo frontalno supra i praventrikularno subkortikalno se vizualizira prisustvo 2 do 3 mm velike ovalne aree povišenog inteziteta signala u T2 i FLASH sekvenci.

  III te lateralne moždane komore primjerenog položaja, forme i širine.

  Sulkusi na konveksitetu mozga primjereno duboki.

  Hipokampalne regije simetrične u volumenu i intezitetu signala.

  Na seriji T1TIR skenova mijelinacija kompletirana.

  ZAKLJUČAK:

  MRI kraniuma ukazuje na postojanje desno frontalno paraventrikularno uz frontalni rog desne lateralne moždane komore veće aree izmjenjenog inteziteta signala nespecifičnih MR karakteristika (postkontuziono resorbtivno žarište.FCD, druga etiologija)

  Obostrano frontalno para i supraventrikularno i nekoliko maksimalno dvomilimetarskih ovalnih area povišenog inteziteta signala takodje nespecifičnih MR karakteristika.

  Hipokampalne regije simetrične u volumenu i intezitetu signala.

  U području korpus kalozuma se ne vizualizira prisustva zona izmjenjenog inteziteta signala.

  Napominje se da pacijent prilikom dolaska na pregled nije donio nikakvu med. Dokumentaciju tako da je komparacija sa prethodnim nalazima onemogućena.

  Takodjer se napominje da je dijagnoza na uputnici nečitko napisana a nije dostavljena nikakva druga relevantna med.dokumentacija

  Terapija:
  Keppra 1500+0+1500
  Depakine ch 900+0+900
  Frisium 0+0+10

   Danas je Mon Jan 21, 2019 3:29 am